gustajda.gif (1742 bytes)vestnik1.gif (2996 bytes)

Zatímco lidé potřebují k plavání obvykle plavidla, rybám nic takového není třeba. Plavou přirozeně. Některé elegantně, těsne pod hladinou, jiné těžkopádně u dna, ale plavou. Co se stane, když do jazykového trdliště vhodíte náruč záchranných vest uvidíte na této stránce. Rybky do nich naplujou a hned začnou trdlovat, promenádovat se a vůbec tropit neplechu. Hlavně ty tropické. Inu tak to mezi rybami chodí. Když umíte plavat, můžete mít záchranné vesty i plavidla zvysoka na háku. Ostatně, když už se jako ryba na nějaké to plavidlo dostanete, kouká z toho obvykle jediné: zakonzervování.

Gustovní citoslovník
Haraburďárna v podkroví
Montekarlovy novotvary
Perličky vydloubnuté z "češtiny"
Revoluční linka nedůvěry
Trocha jazykové historie

Jak se mateřština vyučuje jinde? (anglicky)
Americká města s českými názvy (anglicky)
Jednosamohláskové zeměpisné názvy (anglicky)
Rýmovací slova (anglicky)

vestniklm.gif (2012 bytes)

Stránku připravilo výrobní studio Kaprňák ve spolupráci s Českým rybářským svazem, Půjčovnou ploutví plaveckého oddílu v Praze-Podolí a komerční televizí Okounova.

Námět a scénář: Fritz von Houzwicka
Režie: Honza Řeháček
Produkce: Gustav Češka
Kamera: Rudolf Sony
Střih: Leopold Krejčí
Kostýmy: Karen Eckhardt
Zvuk: Jaroslav Pozoun
Rybí dialogy: Ctirad Němec
Výprava: Velrybářská
Kuchař: Jarmil Pažitka
Vedoucí přenosového voru č. 1: Karel Plaváček

© 2001 Gustav pro jazyk český

Za čerstvost rybiček a kázeň v akváriu odpovídá: Scestník

vestnikrt.gif (1658 bytes)
Tak tedy vítejte v Trdlovním Vestníku. Sem budou odhazovány veškeré nápady a projekty vylovené z Češtiny. Některé se přirozeně budou mít čile k světu, jiným bude hrozit leknutí. Pokud byste se chtěli výstavby této stránky aktivně zúčastnit, bude mi ctí vám pod pultem nějakého milého kapříka dohodit.  Materiál umístěný v haraburďárně je plně k disposici.

vestnikrm.gif (2290 bytes)

Pokud chcete zběžně nahlédnout do jazykového trdliště, ale nechcete zatěžovat svoji e-mailovou schránku dalším mailing listem, doporučuji juknout do našeho archívu. A pokud máte navíc svůj vlastní Yahoo account, můžete se v hlasovací budce vyslovit k některým problémům, na které jsme v trdlišti narazili.

Archív internetového bystra "čestina"
Hlasovací budka Yahoo
Žumpa na neomalence a neomalenky

Stručná historie Gustavu pro jazyk český
Štamgasti v bystru "čestina"

vestnikrb.gif (4990 bytes)

vestnikb.gif (7840 bytes)