Stručná historie Gustavu pro jazyk český


září 2000
Založena konference "čeština" jejímž původním účelem bylo vymezit prostor na kterém by se mohla probírat česká gramatika.
Tento původně značně úzký dramaturgický plán se záhy rozšířil i na ostatní aspekty českého jazyka.

říjen 2000
Z nápadu založit stránku s přehledem české gramatiky vznikl Gustav pro jazyk český

listopad 2000
Po dvou měsících přípravných prací zahajuje "čeština" zkušební provoz

únor 2001
Konferenci "čeština" jsme zpřístupnili veřejnosti.
Stránky Gustavu jsme přilinkovali k Internetu a zveřejnili je ve vyhledávacích službách.

červen 2001
V Praze proběhlo 1. nevirtuální zasedání Gustavního soudu.
Fotky z prvního dne.
Fotky z druhého dne.
Fotky z Milanovy digikisničky.

leden 2002
Krátké vystoupení v Českém rozhlase.

červen 2002
Návštěva Ústavu pro jazyk český (proběhla v pracovní a družné atmosféře)

prosinec 2002
2. zasedání Gustavu a další vystoupení v Českém rozhlase
Fotky z prosincového zasedání.


Návrhy,  poznámky a připomínky zasílejte sem a nebo tam.

© 2002 Gustav pro jazyk český


  Gustav ---------------- Trdlovní Vestník