citoslov.jpg (35377 bytes)


1. New York City: Citoslovce lidí

aha - c. pochopení
ach - c. vzdechnutí, též achich
alou - c. popohnání (alou, mazej do školy)
au - c. bolesti, též jau, auky
bacha - c. varování, upozornění
běda - c. zoufalosti
bla-bla-bla - c. nesouvislé mluvy, též žblebty-žblebt
blé - c. výrazného hnusu, zvracení
brrrr - c. odporu, vyjádření pocitu zimy
čiči - c. volání na čtyřnohé kočky (na dvounohé se mává bankovkami)
ech - c. povzdechnutí, resignace
eňo ňeňo - c. kladného hodnocení, též epes ráres
fíha - c. překvapení, spíše příjemného, obdivného, lehce žertovné
fňuk - c. pláče, popotahování (fňuk, fňuk, Karle, ty už mě nemiluješ)
fuj - c. odporu, vyjádření nesouhlasu, též fujtajbl, fujtajxl
haló - c. zavolání, navázání telefonického rozhovoru
hej - c. zavolání na určitou a nebo i neurčitou osobu ("hej, vy tam")
hej rup - c. provedení úkonu na dvě doby, obecněji pobídka k práci
hepčí(k) - c. kýchnutí, řidčeji kých
hehehe, hahaha - c. smíchu, též checheche, chachacha
hele - c. ukázání ("hele, co to tam visí") nebo oslovení ("hele, vole, padej pryč")
hihihi - c. hihňání, též chichichi
hmmm - c. přemítání, odtušení, zdrženlivého souhlasu ("hmmm, no tak teda jo")
hop - c. (pře)skočení, též hup, hopky, hupky
hrrr - c. nedočkavosti (Franta mě popadl za ruku a hrrrr se mnou do postele)
hurá - c. nadšení (Franta mě popadl za ruku a hurá se mnou do postele)
hybaj - c. popohnání (hybaj, hybaj, kliď se odsud prevíte)
hyjé - c. pobídky koně kupředu, též čehý (doprava) a hot (doleva)
chramst - c. náhlého nebo nedočkavého pozření, čili schramstnutí, též chlamst
chrrrr - c. chrápání, tvrdého spánku dřevorubce, též chrup-chrup
jauvajs - c. mírné bolesti, spíše žertovné, též jouvej
- c. obdivu nebo překvapení
jéje - c. překvapení, též jejda, jejky, jujky, jejdanáčku
jémine - c. překvapení, též jémináčku, jeminánku
johoho - c. námořníka ("johoho, ať teče rum")
jupí - c. rozdováděného jedince, předtuchy sexuálního aktu, též jipí
kšá - c. zahnání (obvykle ptactva či drobné drůbeže)
kuš - c. umlčení, prakticky ekvivalentní výrazu "buď zticha", též huš
marš - c. zahnání, popohnání (marš z mého domu, holoto líná)
mňam - c. pochvaly kulinářského výkonu či uspokojení z dobrého jídla
no jo - c. přitakání nebo resignace, též universální výplň váznoucího rozhovoru
no ne - c. překvapení (příjemného)
oho(ho) - c. překvapení, odporu
och - c. překvapení (příjemného), vzrušení
ojojoj - c. překvapení (nepříjemného)
pche - c. pohrdání, též pcha
prdlajs - c. odmítnutí, nesplnění prosby, též prdlačku, prdlačky
prrr - původně c. zastavení koně, přen. ochlazení nadšení ("tak to teda prrr")
pssst - c. umlčení (zdvořilejší než kuš) či zavolání ("pssst, slečno pojďte sem")
puť-puť-puť - c. volání na slepice, též ná-puťa-puťa-puťa
škyt - c. škytnutí, často evokuje opilost, též hik
šup - c. pobídky, též šupky, šupity
tralala - c. zpívání, popěvku, též lalala, šalala, šůby-důby
tramtadadá - c. fanfáry, zvuku trubky, též tradá
uff - c. těžké námahy, únavy, lopoty (oblíbený citoslovec Sisyfůff)
ťuťuťu-ňuňuňu - c. milostného laškování
žel - c. zklamání
žůžo - c. kladného hodnocení


2. Oklahoma City: Citoslovce dětí

baf - c. vystrašení, bafnutí
brm-brm
- c. pijícího dítěte, napodobení zvuku auta
- c. pláče, též
bububu - c. vystrašení
bumbu - c. žízně či nápoje
duc - c. nárazu hlavou do hlavy (z původního berany-berany-duc)
džžžž - c. explose
ham
- c. jídla, které je obvykle již připraveno k pozření; vyjadřuje vlastní konzumaci
heč - c. nabubřelosti, dětinské pýchy ("heč, já mám novou hokejku z Kanady!)
kiš-kiš - c. posměchu ("kiš-kiš, ty s námi nesmíš jít na pískoviště)
kuk - c. náhlého pohledu, též juk
pac(y) - c. podání ruky, často aplikované na zvíře (pacy-pacy-pacičky)
papu - c. jídla, po kterém zatím není ani vidu ani slechu; vyjadřuje hlad
pa-pa - c. loučení (např. při upuštění panenky do septiku: "pa-pa, Barbie")
tů-tů(t) - c. napodobení zvuku klaksonu, zatroubení (na nos nejbližšího příbuzného)
tytyty - c. napomenutí (doprovázené zamračením, popř. vytažením vařečky)
vrum-vrum - c. napodobení zvuku autíčka


3. Kansas City: Citoslovce zvířat

- ovce
- kráva, vůl, býk, jalovice, v ojedinělých případech i mutující ovce
brum
- medvěd
bzzzz - moucha, včela
cvrk-cvrk - cvrček
cvrliky-cvrliky - vrabec, špaček, kos nebo jiný generický zpěvavý pták
čimčarára-čim - vrabec
gaga - husa (pročež správným překladem jména Husák do ruštiny je Gagarin)
haf - pes
- sova
hudry - krocan
chrochro - dobře naložené prase
íá - osel
íhahá, íhihí - kůň
kokoko(dák) - slepice
krá - vrána
kuku - kukačka
kuňk - nesmělá žába
kvá(k) - smělá žába
kví(k) - prase, které tuší, že bude brzy dobře naložené
kykyryký - kohout
- koza
mňau - kočka
píp - kuře, ptáče
uááá - lev, tygr či jiné velké, masožravé a hladové zvíře
vrků - hrdlička
vrrrrr - pes, vlk, medvídek mýval


4. Salt Lake City: Citoslovce věcí

bác - c. pádu (dítka na zem)
bim-bam
- c. zvonění (zvonu)
buch - c. bouchání (pěstí na vrata, klepačkou do koberce)
bum - c. dopadu (pytle brambor na podlahu)
cink
- c. cinknutí, zazvonění (zvonečku, lžičky o skleničku)
crrr - c. zazvonění (budíku, školního zvonku)
čvacht
- c. mokvavosti (boty v mokřině, housle upuštěný do bláta)
- c. foukání (větru)
flus - c. ostrého plivnutí, flusnutí (je provozováno téměř výlučně muži)
glo-glo - c. klokotu, potopení v kapalině nebo i nezřízeného pití
kap-kap - c. kapání
křach - c. krachnutí, rozlomení
křáp - c. rozkřápnutí (vejce po dopadu na podlahu)
pic - c. výstřelu z pušky
pif-paf - c. výstřelu z dvouhlavňové pušky
prásk - c. úderu, výstřelu, prásknutí (hromu, pušky, biče)
puf-puf - c. pufání (dýmky, komína parníku)
ratata - c. samopalu nebo bubínku (bum-ratata-bum, bum-tarata-bum-bum-bum)
řach - c. řachnutí (ledničky do hromady kovového šrotu)
ssss - c. syčení, úniku páry
škruňk - c. hladového břicha, též škvrnk, škvrrrk
šplouch - c. šplouchnutí (zvuk vln dotírajících na maják)
ťap-ťap - c. opatrného našlapování (kočka, zloděj, manžel vracející se z hospody)
tik-tak - c. zvuku dobře seřízených švýcarských hodinek
ťuk - c. zaťukání (na dveře, na hlavu, na stěnu proschlého včelína)
vžííí - c. letu např. letadla či rakety, též druhá doba chrápání (chrrrr-vžííí)
zzzzzz - c. řezání nebo jemnějšího pochrupování
žbluňk - c. dopadu do vody (kámen)

Appendix A: Citoslovce přioděná do podstatného jména (vzor cák - cáknutí)

blik, cák, cvrnk, drc, dup, klap, kop, krach, křup, lup, mlask, pích, pink, písk, plác, plesk, pliv, prask, prd, pšouk, rup, sek, štíp, žuch

Appendix B: Kletby

fixumvérum, herdek(filek), hernajs, himlhergot, hrome, krucifix, krucinál(fagot), kruciš, , kurňa, mordyjé(kopyto), safra, sakra(práce)

Appendix C: Složená citoslovce překvapení

ajtakrajta, krindypindy, ježkovy voči, kakraholte, Kristovy voči (rány), šmarjájozefe, svatá dobroto, ty můj tondo kolenatej, u jóviše, u sta hromů

Appendix D: Citoslovce překvapení či obdivu odvozená z oslovení

tý brďo, ty krávo, ty páko, tý vado, tý vogo, tý vole

Appendix E: Citoslovce souhlasu či přitakání

ano, baže, jaban, jasan, jasenka, jasňačka, jasně, jo, no, samo, samozřejmě, se ví, si piš

Appendix F: Citoslovce pozdravu, oslovení

ahoj, čau, čaues, čauky, čus, nazdar, těpic, zdar

Appendix G: Citoslovce čarování

abraka-dabra, čáry-máry-fuk, hokus-pokus, pufír-mufír, simsalabim

Appendix H: Citoslovce převzatá z jiných jazyků

bang, bing, bonk, oops, ping, wow

Appendix I: Samohlásky

á - citoslovce muže po polknutí doušku dobře vychlazené dvanáctky
é - citoslovce muže, snažícího se oslovit ženu
ý - citoslovce muže, zaslechnutelné v místnostech označených zkratkou WC
í - citoslovce ženy při pohledu na myš nepřipojenou k PC
ó - citoslovce ženy při pohledu do výlohy módního butiku
ú - citoslovce ženy při nahlédnutí do erotického magazínu

strrulea.gif (1262 bytes)

Návrhy,  poznámky a připomínky zasílejte sem a nebo tam.

© 2002 Gustav pro jazyk český

Odpovědný červený herec: Scestník
Tlumočnice z jazyka amerického: Roudnice
Ochránce mravnostní čistoty citoslovníku: Feldkurát Katz
Ošetřovatel hub olizovatelných: Citoslav Rtěnka
Ošetřovatel hub neolizovatelných: Cíťa Nejedlý
Lovci citoslovcí: Honza Řeháček, Lenka Tahalová, Honza Tichý


Frkologické citosloví

Jeden policajt se připravuje na schůzku a je z toho celý nervózní. Proto požádá svého kapitána, ať mu z křoví radí, co má dělat. Po půlhodině v parku slečna přichází a usedá na lavičku vedle našeho policajta. A kapitán začíná radit.
"Posuň se blíž.", šeptá.
"Cože?"
"Blíž."
"Aha."
"A teď ji vezmi za ruku."
"Cože?"
"Za ruku."
"Hmmmm."
"A teď za trup."
"Cože?"
"Za trup!"
"Tramtadadáááá!!!."

Před dveřmi ilegální odbojářské skupiny stojí chlápek v černém:
-Ťuk, ťuk, ťuk, máte psa?
-Ne.
-Buch, buch, buch! Otevřte, gestapo!

Letí vrána nad polem: "Krá krá krá krá" a najednou Prásk! - narazí do sloupu vysokého napětí. Zvedne se ze země, otřepe se a povídá: "Cvrliky-cvrliky ....Kuku-kuku .... Čimčarára-čim-čim-čim ....doprdele jak to bylo????

Do pracovny ředitele ZOO vběhne krmič plazů: Pane řediteli, pane řediteli, utekly nám želvy! Sakra Alois, jak se to mohlo stát? Já nevím. Jdu je nakrmit jako obvykle, opatrně otevřu vrátka a najednou frnk! frnk! a želvy byly pryč

Na hrázi velkého rybníka sedí malý chlapeček a usedavě pláče:
"Bééé, mě spadlo do vodičky autíčko!"
Kolemjdoucí ho utěšuje:
"Nebreč, tatínek ti koupí nový"
"Bééé, nekoupí. Von seděl v tom autíčku"

Kapusta ležela v žaludku a sladce odpočívala. Najednou šplouch! - seshora něco spadlo. Kapusta se zamračí a povídá:
"Ty jsi kdo?"
"Já jsem vodka."
Za chvíli slyší: žbluňk!
"A ty jsi kdo?"
"Já jsem rum."
Po chvíli zase velký rachot:
"A ty jsi kdo?"
"Já jsem borovička."
Tak se tento cyklus opakoval několikrát. Nakonec už to kapusta nevydrží: "Co se to tam nahoře vlastne děje?"
"Něco se tam mohutně oslavuje."
"Opravdu?", zvolala štastně kapusta, "tak to se na to jdu podívat..."

Letí letadlo nad oceánem a nějak divně manévruje, lítá ze strany na stranu, nahoru, dolů. Z kontrolní věže se dotazují: "Tady věž, je tam hlavní pilot?"
"Hlavní... škyt! ...pilot leží na... hik! ...přístrojové desce... hik! ...opilý." "Tak bych chtěl druhého pilota." "Druhý pilot... škyt! ...je na mol... škyt! ...je v uličce."
"Tak aspoň navigátora, ať vím, co se děje." "Ten sedí... hik! ...vzadu a je taky... hik! ...totálně opitý."
"Proboha, a s kým to vlastně mluvím ???"
"Tady je... škyt! ...autopilot!"

To sedí dva hrobaři nad mrtvolou, co ji právě vykopali a jeden říká:
"Hele, ješte má v žaludku nudle s mákem, skoč pro příbory, najíme se."
Tak ten druhej letí pro ty příbory. Když přiběhne zpátky a vidí, že ten borec mu to celé sežral, tak povídá:
"Ty vole, ale ta ženská měla choleru!"
Natotata první hrobař všechny ty nudle vyzvracel.
Druhý: "Mňam, díky, že jsi mi to ohřál, mňam mňam."

- Tatínku, tatínku, hoří nám domeček.
- Pssst, tak rychle ven a nekřič, ať nevzbudíš maminku.

Maminka je se synkem na pasece na malinách. V tom se k synáčkovi připlazí had a kousne ho do nohy. Maminka nelení, chytne synka a letí s ním na pohotovost. Po cestě potká policajta: Pane policajt, pomozte mi prosím, synka uštkl had!
Policista vytáhne příručku a chvíli v ní listuje. Pak vytáhne kvér a prásk! - vystřelí do vzduchu:
Už je to v pořádku, paní, můžete jít domů. Tady v příručce na str.16 píšou: Při uštknutí hadem vypalte ránu.

Jede takhle autobus plnej dementů na výlet. Po chvíli se autobus zastaví. Řidic naštvaně vyleze a začne se hrabat v motoru.
Jeden mentál vystoupí a povídá (šišlavě): Já vím ťo s tím je.
Řidic (nakvašeně): Sakra, zalez ty idiote. Ty to absolutně nemůžeš vědět. Mentál odejde. Za chvíli zase přijde a povídá: Já vím ťo s tím je.
Řidic (ješte víc naštvane): Krucinál, nech toho ty debile a nevotravuj .
Mentál opět odejde, ale za chvíli je tu zas: Ja opravdu vím ťo s tím je.
Řidic (zlostí bez sebe): Šmarjájosefe, no tak mi to teda řekni, ty debile.
No co s tím je?
Mentál: Je to rozbitý.

Chodí dva příslušníci VB po Václaváku a počítají kanály. Jeden, dva, tři ,čtyři, pět, šest! Stop! Skloní se a začnou do kanálu řvát: "Húúúúúúúú - húúúúúú". A tak pokračujou pořád dál. Vidí je děda a ptá se co že to tam dělají. "Ale, velitel nám nařídil, že máme rušit Svobodnou Evropu na šestém kanále"

Dva indiáni chlastaj v baru. Poručej si sklenku whisky a kopnou ji do sebe.
První indián: Uffff.
Druhý: Ufffff
Poručej si větší sklenku whisky a zase ji do sebe kopnou.
První: Ufffff
Druhý: Uffff
Daj si ještě jednu rundu a zase:
První: Uffff
Druhý: Uffff
Nakonec si daj whisky nalít do půllitru. Oba ji do sebe nalejou, oči vypoulený, z uší dým.
První: Uffff Uffff
Druhý: Hej, přišli jsme sem chlastat nebo žvanit?!

Chlapeček s holčičkou si hrají na pískovišti. Najednou sáhne chlapeček holčičce pod sukýnku:
"Jééé, ty jsi taky chlapeček?"
"Ne. Já kakám."

Na nočním stolku zazvoní telefon:
Vy jste ten pán, co si objednal probuzení na 6:30? ---  Ano.---
Tak šup, šup, ven z postele, už je půl deváté.

Za kulturním domem souloží Pepík s Božkou. Najednou se ozve: Uff...Uff..
"Co? Ty už jseš hotová?" --- "Ale ne, někdo mi přejel bicyklem přes nohy."

Přijde paní k plačícímu chlapečkovi:
"Copak se ti stalo, chlapečku?"
"Bůůů, bůůů, já jsem se ztlatil"
"No, a znáš svoji adresu?"
"Znám. Vévévé tečka linux tečka cz"
"A kdo jsi?"
"Administlátol"

Potkají se dva mravenci. Jeden  je, chuděra, celý zafačovaný.
"Čéče, cos dělal?" ptá se druhý.
"Ale zase jsem to přehnal se sexem"
"Se sexem?"
"Jo, jdu takhle lesem a vidím pěknou světlušku - říkám si šupky hupky na světlušku - a von to byl vajgl"

Dva rybáři jsou v lodi na širém moři a loví ryby. Najednou jeden z nich chytí zlatou rybku. Protože ale četl pohádky a věděl co a jak, rybku pustil zpátky do moře. Rybka vykoukla z vody a praví: "Jaké máš přání?"---
"Chci aby tohle moře bylo plný piva."
Najednou blik a moře je plný piva. Druhej rybář na to kouká a povídá: "No ty seš teda kus vola. Teď abychom čurali do lodě."

Sestro, vyjměte pilku a amputujte pacientovi levou nohu.
Zzzzzzzzzzzzzzzz.
Říkal jsem levou!!
Zzzzzzzzzzzzzzzz.
Nohu!!!

Sedí dva malí kluci na písečku a jeden z nich se podívá na toho druhýho
1. Hele kolik ti je?
2. No pět a tobě?
1. Ja nevím, tři nebo čtyři.
2. Jak nevím, tři nebo čtyři - kouříš?
1. Jasně
2. Mluvíš sprostě?
1. No kurva že jo.
2. Chlastáš?
1. No baže.
2. Souložíš?
1. Co?
2. Hmmm, tak tři"

"Děti, jakpak dělá ovečka?"
"Bééééé"
"A jakpak dělá kohoutek?"
"Kykirikí"
"A jakpak dělá svině?"
"Dobrý den, silniční kontrola"

Přijde chlap totálně vožralej, zblitej, smradlavej z hospody domů a hned za manželkou, že si to s ní chce rozdat. Vona sice že v takovýmhle stavu ne, ale nakonec ji přesvědčil, že chlap je v takovejhle situacích nejlepší tak jak je, takže si dala říct.
Po chvíli právě v nejlepším se k ní manžel nakloní a říká:
"Miláčku, mám si dávat pozor?"
"Ne, dneska nemusíš."
" Blééééé......"

Co udělá kohout když ho polechtáte mezi nohama? --- Kykyryký.
A co udělá slepice? ---
Uvaří, vypere, uklidí.

Letí netopýr nocí a najednou: prásk!
Netopýr se sebere ze země, otřepe se a povídá: "Sakra, ten walkman mě jednou zabije".

(z Citanky pro 2. ročník učebního oboru klaun-sensibil vybral Puberťák)

Caveat emptor:
Gustav pro jazyk český nenese za případné škody vyplývající z chybného používání zde uvedených citoslovců žádnou odpovědnost.

Všechny city na této stránce uvedené jsou skutečné a reálně existující. Jakákoliv podobnost s city vymyšlenými či fiktivními je čistě nahodilá.

Při sběru dat části (3) nebyla zabita, zraněna, omyta proti své vůli ani jinak obtěžována žádná zvířata.

Tuto stránku sponsoruje Občanské sdružení pro odhalení sochy Švejka v nadživotní velikosti na Letné.
Odstranění sochy Stalina na Letné opětovně otevřelo otázku zabydlení jednoho z architektonicky nejviditelnějších míst našeho hlavního města. Vzhledem k tomu, že tato otázka stále čeká na svou odpověd, navrhujeme podle vzoru Sochy svobody tuto dominantu pražského panoramatu okrášlit nadživotní sochou Švejka svobody, velebně kynoucího svému národu. Jen místo klasické louče doporučujeme, aby Švejk v pozdvižené ruce třímal nakousnutou moravskou klobásu.


  Gustav ---------------- Trdlovní Vestník