Díky našim sponsorům máme denně čerstvé fekálie!!!

firewire.gif (7312 bytes)

Gustíkova žumpa pekelnáZde si můžete přečíst příspěvky, za které byli jejich pisatelé vyobcováni z bystrovní komunity.

Počet utopených dušiček: 0
Dnešní teplota vzduchu: 24 C
Dnešní teplota močůvky: 27 C

Postupujte stale hlouběji
---zde se budou již v dohledné době škvařiti výtržníci
(jen co se nám podaří nějaké nachytat)

Dnes vam mydlí schody: kat Mydlář


Hybajte zpátky do GJČ


  Gustav ---------------- Trdlovní Vestník