sdruzeni.gif (1059 bytes)
Gustav sobě       Motto: Každý kdo máš ústa, mluv dle svého gusta
jedlicka.gif (1106 bytes) gusto.gif (5950 bytes)
havranek.gif (941 bytes)
havránek
travnicek.gif (1368 bytes)
jedlička gustíček trávníček

GUSTAV PRO JAZYK ČESKÝ je neformální sdružení lidí, kterým leží osud jejich mateřštiny na srdci i na jazyku.

Filosofie Gustavu spočívá ve výkladu pravidel jazyka formou dovolující jeho uživateli vyjadřovat se volně dle svého "gusta", za předpokladu zachování elementárních norem jazykové kultury. Jazyk pokládáme za obraz i nástroj myšlení a máme zato, že každá lidská společnost by měla klást důraz na vybavení svých dítek co nejjemnějším vercajkem. Proto by výuka českého jazyka ve školách měla podněcovat zájem o rodný jazyk a pěstovat lásku k němu. Namísto toho je však žák/student trestán za jeho používání formou potupných mluvnických výslechů a diktatury diktátu. Upřednostnění výrazového projevu žáků nad donekonečna se opakující gramatickou drezurou by výrazně přispělo k většímu zájmu veřejnosti o rodný jazyk.

gusticek.gif (591 bytes) Stálý personál Gustavu pro jazyk český můžete zastihnout v zahradě před bystrem při zvelebování tématických altánků zabývajících se buď českým jazykem anebo něčím úplně jiným. Pokud se vám tu líbí, klidně si odložte a posaďte se u nás (židli máte pod sebou).
Gustova záchranná vesta - plavidla pro tonoucí trosečníky
      navigace českou gramatikou (Lodivodka)

Gustova slanina - špeky z temných zákoutí českého jazyka
      veřejná pitva jazykových žaludností (Špekulinář)

Gustovní koňadra - ptací hnízdečko v dutině vrbní
      schránka pro vaše otázky, připomínky a výčitky (Janinka)

Trdlovní Vestník - aneb z archívní bažiny rovnou do akvária
      podněty a nápady vylovené z jazykového trdliště (Scestník)

Bystrovní Nevěstník - nečasopis do nepohody
      nezávazný magazín o všem možném i nemožném (Celibát)

Gustíkova misgrubna - jazykové gustapo šátrá, řádí, konformuje
      sbírka odstrašujících příkladů jazykozločinu (kat Pravydlář)

Gustíkova slangusta - živočichozpyt našeho jazykového dna
      po namydlených schodech do slovníkových katakomb (kat Mydlář)

Primárním jazykovým trdlištěm Gustavu je internetové bystro Čeština, nacházející se na náměstí Yahoo, přímo naproti poště. Na kus řeči o naší řeči se můžete zastavit i Vy, a to buď zasláním prázdného e-mailu bez subjektu na adresu cestina-subscribe@yahoogroups.com anebo vyplněním níže uvedeného okénka.

Koneckonců, čeština je i Vaším jazykem.

Subscribe to cestina
Powered by groups.yahoo.com
Nikdy nebyl žádný jazyk vytvořen autoritou soukromou nebo veřejnou, nýbrž svobodným a nevysloveným souhlasem většiny. Nemůže proto nikdy autorita nějakého jedince anebo sboru zastavit nebo omezit svobodu národa ve věcech jazyka; pročež národ sám anebo většina lidí promlouvajících tím jazykem bude mít vždy možnost, aby pozměňovala, rozmnožovala a utvářela jazyk podle svého.

  Melchior Cesarotti (1730-1808)


Generální ředitelství GJČ (šikmé bystro v Nepise)

Jakožto fórum tématicky úzce zaměřené má "čeština" svá závazná pravidla . Jejich nedodržování bude mít za následek vyjmutí provinilce ze seznamu účastníků a v případech hrubého porušení pravidel slušného chování i jeho vsazení do obecní žumpy.

Veškeré administrativní a trestně-právní záležitosti týkající se chodu bystra, zejména pak hrubá i jemná porušení provozního řádu, posuzuje instituce nad níž slunce nezapadá - Gustavní soud - zasedající ve složení:

Karen Eckhardt (Německo)
Milan Hubáček (Japonsko)
Tereza Krinková (Jižní Morava)
Boleslav Libíček (Jižní Afrika)
Honza Řeháček (Spojené státy)

Proti rozhodnutí Gustavního soudu není odvolání.

Gustíkův linkvistický záhonek

                          (chcete si přisadit?)

Česká literatura (Internetová čítanka)
Český národní korpus (nezbytná pomůcka všech lingvistů)
Čeština (aneb kterak na Internetu zápasit s nabodeníčky)
Jazyk naší fantastiky (přehled gramatiky v rámci sci-fi fanzinu Intercom)
Jazykové hříčky (snůška perliček a zajímavostí)
Maturitní otázky (český jazyk - gramatika) (na serveru Maturita.cz)
Maturitní otázky (český jazyk - literatura) (na serveru Maturita.cz)
Osudy dobrého vojáka Švejka... (Haškovo klasické dílo)
Pravidla českého pravopisu (interaktivní verze)
Rukopis královédvorský a zelenohorský (problematika stále diskutovaná)
Ústav pro jazyk český (konkurenční pracoviště České akademie věd)
Všeobecno-český slovník místních jmen(po světě křížem krážem)

Brněnské hantec (vše, co potřebujete vědět o brněnském nářečí)
Pepův slovník hantecu (konkurenční slovníček)
Hantec (brněnské povídky v původním znění)
Hanáčtina (půvabná jazyková procházka po Hané)
Moravsko-český slovník (obsáhlé kompendium moravských dialektů)
Moravský jazyk(diskuse o moravských nářečích)
Slovník ponaszimu (slovníček horalsko-slezského nářečí)
Slovník valašského nářečí (podrobná jazyková studie)

The Czech Language (stránka o češtině v angličtině)
Czechlist (mailing list o problémech překladu mezi češtinou a angličtinou)
Hurontaria (kanadsko-český literarni měsíčník)
Vícejazyčný on-line slovník (zahrnující angličtinu, němčinu, francouzštinu a další)

Karel Čapek
Jakub Deml
Bohumil Hrabal
Franz Kafka

...a opravdu zapáleným linkvistům doporučujeme ke shlédnutí tyto linky:

Linka oční, linka notová, linka autobusová, linka kuchyňská, linka výrobní, linka důvěry,
mandelinka bramborová, pralinka rumová, konvalinka obecná a mnohé další bylinky či kudrlinky

... a to už je fakt fšecko

© 2000 Gustav Češka (webmaster) first updated: 28.10.2000
last updated:  19.03.2003