Vojensko-český slovník (Q-Z)


Q

QZ (pro) - Morse Q code (úplně ilegální), na radiostanicích znamenající "Za kolik?" odpovědí bylo vždycky "číslo"


R

rajčáky (nek) - řídicí páky v tanku, jimiž se ovládá směr pohybu

rajón, rajóny (reh) - prostor, kde se nachází vojenská jednotka (většinou rota), "dělat rajóny" - uklízet tento prostor

raketa (obe) - styl spaní ve spacáku; voják je zalezlý až po hlavu, zip je zapnutý, vykukuje jen obličej, též spacák

rákoska, rákosník (nek) - příslušník průzkumné jednotky

rakváci (myn) - tankisti (viz též "hadice, trubky")

raple (sht) - sluchátka

regál (reh) - postel vojáků staršího ročníku nacházející se pod "bidlem"

rembák (sht) - dělostřelec

rízek (fuk) - (háček nad r na začátku nechybí) nedělní oběd, smažený vepřový řízek, slovo používané Slováky

RMO (sin) - raketometný oddíl (skládající se z několika baterií)

rota zabrzděnejch (myn) - rota zabezpečení (RZ)

roury (myn) - tankisté (viz též "rakváci, hadice, trubky")

rozdílka, rozdílení (obe) - formální výměna všech typů držených služeb, celodenních směn

rozjetí (obe) - pořádné, důkladné vyplísnění někoho, seřvání někoho (podřízeného); někdy totéž co "záděr"

rozkaz (obe) - denní rozkaz; formální zakončení výcvikového dne; velitel udílí odměny, tresty, určuje rajony, rozdává poštu...

RTC (sin) - ranní tělesné cvičení

rumuni (fuk) - tankisté; viz "hadice, trubky, rakváci, roury"

rušit, vyrušit, zrušit (reh) - udělit trest či přidělit práci za nekázeň; seřvat někoho do morku kostí

rybíz (myn) - nováček

rygál (sht) - smrad (Tady je rygál!)

rychlíci, rychlovka (nou) - brigáda rychlého nasazení, elitní jednotka armády ČR

rychlokvaška (sht) - absolvent roční nebo dvouroční školy důstojníků; rychle vystudovaný


Ř

řezník (reh) - vojenský lékař, též "mengele, zvěrolékař"

řidička (obe) - označení řídící radiové stanice, která koordinuje činnost


S

sahara (ded, obe) - něco k pití (viz "žízeň"); signál pro obstarání něčeho k pití

saigon (har, myn) - šikan; bordel; náročný terén; buzení mladšího ročníku (viz "kontrola spánku");

salám (reh) - nezájem, lhostejnost, "mít na salámu" - kašlat na něco

salámista (reh) - pohodář; ten, kdo má vojnu "na háku"

sapér (dur) - ženista

sapík, sapr (ded, obe) - samopal

satelit (obe) - trest ze strany mazáků: při přesunu jednotky v pochodovém tvaru kolem ní mladý voják musí neustále v běhu kroužit. "Vylepšuje se" povelem poklusem vklus. Velmi namáhavé a ponižující.

second service (pav) - druhý pokus. Používal se při vycházce (vojáci se před vycházkou museli dostavit před "dévéťáka", který zkontroloval, zdali jsou vojáci k vycházce vhodně "ustrojeni". Pokud shledal, že něco odporuje řádům, tak dotyčného odeslal závadu odstranit - čili dotyčný měl tzv. second service; taktéž se to používalo při opakované činnosti, např. když velitel baterie kontroloval třeba úklid a řekl :"Znovu".

sedlo (kel)- plochá čepice zformovaná do tvaru sedlové plochy (pro matematiky : záporná křivost); mazácký výstřelek silně provokující VZP

sehnat, shánět (rok) - obstarat bez jakýchkoliv výmluv a bezpodmínečně

sekyrka (sin) - upravenost lodičky zobáků do tzv. sekyrky tj. dělící části přimknuté k sobě - ostří, "Zobane nabruš si sekyrku!" viz. tudor

se-re? (reh) - myslíš, že mi to vadí?; též ve slovenské verzi "pozri ako mi to trhá žily"

signál VOSETON (ded) - VOno SE TO Neposere; odložit práci

siláž (nou) - jídlo

skákat doprava (doleva) (rok) - forma šikany: poskakovat v dřepu a pootáčet se v daném směru

skejt (obe) - nástroj určený ke kartáčování parket; soustava kartáčů spojená tak, že si na ně člověk stoupne a mrštnými pohyby kolem své osy se pohybuje po místnosti, čímž dochází k udržbě parket

skejtování (obe) - údržba parket "skejtem"

skleněná noc (kre) - druh šikany - vojaci st. ročníku rozbijí o stěny a zařízení cimry vše skleněné, co jim přijde pod ruku a mladí to pak musí v předem stanoveném časovém limitu uklidit

sklomrd (myn) - příslušník protiletadlové baterie, který při akci čmárá na sklo pohyb letadel

sklopka (fuk) - sapík vz. 58 se sklopnou pažbou (též "kosa")

slabý koňak, silný koňak (sht) - praporčící podle hodnosti

slimák (obd) - forma šikany: plazení na mokrém hadru s malou skříňkou na zádech, srv. "šnek"

služebka (rok) - opuštění kasáren kryté "cesťákem"

skutr (fuk) - původně přezdívka jednoho důstojníka nevelké tělesné výšky (zkurvenej trpaslík), po jeho odchodu k jinému útvaru obecné označení pro neoblíbené lampióny

smog (fuk) - rozkaz zobákům k obstarání kuřiva

smraďák (sht) - chemik

sníh (myn) - nastříhané drobounké kousky papíru, které se pohází na navlhčenou podlahu (forma šikany)

sopka (chv) - kuřivo

souložíme Vlastu (myn) - zkomolenina zvolání "Sloužíme vlasti"

spartakiáda, sluníčko (kel) - soustava povelů (vlevo zatočit, [nyní se počká na uzavření kruhu!], vpravo vbok, čelem vzad, vpravo vbok, směr přímý), dávaná jednotce za pochodu a vynalezená jistým poddůstojníkem ZVS z VUMV 2220 se smyslem pro humor pro pobavení velícího i zúčastněné jednotky při pořadové přípravě. Jestli chcete vidět, jak to vypadá, sežeňte si asi tak 30 až 50 lidí, nechte je nastoupit do trojstupu a zkuste si to

spojky (obe, ber) - služba zajišťující kontakt s vojenskými funkcionáři v kalamitních situacích; "zavádět spojky" - poslední mazákova možnost dostat se do hospody, když nebyl nárok na vycházku

sportka (rok) - tiket sportky, na kterém si voják zaškrtává posledních 49 dní

srandovať (fuk) - obvykle jako slovenská otázka: "Sranduješ, či čo?" - vyjádření údivu nad skutečností, že špagát vydal rozkaz mazákům. Památnou je věta "Špagi, je dobré srandovať, ale nepreháňať!", kterou vojín Janko Krivka zo Svidníka reagoval na slušnou žádost o urovnání spacáku.

sršeň (myn) - bojové vozidlo S-10 s protiletadlovými raketami

SS (myn) - studená strava

staršina (pav) - již řídčeji používané slovo - výkonný praporčík, "výkoňák"

start (kre) - vycházka na "černo", jít na start, startovat ap.

starší rajónista (sht) - vojín, sloužící druhý půlrok

starý pes (reh, nes) - příslušník nejstaršího ročníku před odchodem do civilu, též "starý kus", "starý bobor", "stará máza"

Stenmark (nek) - (podle fenomenálního švédského slalomového specialisty 80. let) přezdívka pro jistého pyrotechnika pluku, jehož notorický alkoholismus se projevoval chůzí po dráze vlnovkovitého tvaru (slalom)

stojka (tro) - služba na stráži

stolek (obe) - služba dozorčího praporu nebo roty

stolík (sin) - stolek dozorčího baterie, noční stolek krychlovitý, plechový, uzamykatelný

sto mrtvých (kov) - sto dní prožitých na vojně

stříbrnej mor (sht) - praporčíci

studénka (obe) - studená strava; vydává se pokud není možno konzumovat stravu teplou (např. při cvičení)

sturmbannfuhrer (pav) - major

sumka (kov) - pouzdro na zásobníky, které se přidělává na opasek

supermyška (jab) - nejmladší ročník v poměru k nejstaršímu. viz "supráci"

suprák, superka (rok, obe, kor) - voják s "číslem" 180-50, tj. služebně nejstarší; podle (obe) vojáci kterým zbývá méně než 100 dni (v 90. letech zřejmě upraveno pro jednoroční službu - pozn. reh)

svatovítský chrám (sin) - z "plembáku" se vymontuje polstrování a nasadí se na hlavu zobákovi; no a potom se do něj uhodí (šikana)

svěsit kropáč (rok) - překazí-li mi někdo něco, nepovést se, mít bez

svíčka (rok) - symbol posledních 12 dnů vojenské služby, uhoří vždy o půlnoci o 1 cm

svině (reh) nadávka, nejčastěji ve spojení "svině vyjebaná"

svišť (tro) - student střední vojenské školy

SVOP (obe, kel) - svévolné opuštění posádky; trestá se obvykle vězením; též svěřená výstroj osobního používání - viz "dělat svopku"


Š

šachy (ber) - jakýkoliv projev pokusu řízení ze strany nadřízených

šakali (obe) - označení pro spojaře

šalení (rok) - občané východního Slovenska, též "východňári", přeneseně všichni Slováci

šarkán (ber) - pův. cvičný cíl protiletadlové obrany; jinak volně se pohybující VZP

šaškárna (reh) - pořadová příprava, nácvik správné pochodovací techniky (srv. "pořadovka")

šedesátky (nou) - starší maskovací oděv vz. 60

šestka (obd) - prodloužená vycházka do 6 ráno; viz též "prodlužka, doranka"

šikan(a), šikanista (reh) - vynucování posluh pod pohrůžkou násili; ten, kdo jej provádí; navzdory pravidlům jazyka českého se "šikan" na vojně velmi často skloňuje jako slovo rodu mužského

šiškomet (dur) - dělostřelec

škopek (myn) - tank (viz též "éro, konzerva")

škrabat (tom) - podlézat

škrabka (obe, sin) - služba na škrabání brambor, kterou by mělo vykonávat jen mužstvo (do hodnosti svobodníka); vstává se na ni 1-1.5 h před budíčkem, též snaživý voják, místnost, kde se brambory ručně škrábou

šlapat (kel) - (fungovat) plnit povinnosti uložené mazáckým řádem (srv. "nešlapat"); Např: "Hadi dneska nějak šlapou, co se to děje?"; "šlapat jak ventily" - mít nepravidelný krok; "šlapat střídavě" - chyba při pochodu ve tvaru

šmejd (reh) - hanlivé označení toho, kdo ojebává či vyjebává

šnek (obe) - forma šikanu: "myš" si vezme mokrý hadr, uchopí ho do rukou, lehne si na břicho, mazáci mu na záda postaví noční stolek (tj. skříňku) a "myš" se musí plazit po chodbě s tím, že díky mokrému hadru za sebou nechává stopu; srv. "slimák"

šňůry (kre, sin) - označení vojáka majícího službu (kuchyň, stráž, devítka ap.), skládají se ze dvou nábojů a píšťalky upevněných na sňůře, červené - vzS - dozorčí roty (baterie), dozorčí autoparku, dozorčí u vchodu, žluté barvy - VZP - devěťák, bílé - AVKVŠ - pomocník dozorčího útvaru - malej kůň

špagát, špagi (reh) - absolvent vojenské katedry, též "absa, ešus, kolejnička"

šprcguma (sht) - ochranný protiradiační oblek

štáb (obe) - centrum vojenského útvaru; velení

štábní krysa (kre) - štábní písař; též "pucflek"

štěkat, zaštěkat (rok) - (za)topit topnou spirálou, srv. "pes"

štěnice (sht) - spojaři (zejména mladí)

šťára (kov) - nenadálá kontrola, prohlídka pokojů či skříněk vojáků

šůrovák (obe) - nástroj s násadou určený k mokrému čištění podlahy; v podstatě rýžový kartáč na tyči, viz bendžo

šůrovat (rop) - intenzivně čistit (zejména podlahu)

švéd (reh, rok) - Pražák, obecněji Čech, "Stockholm" - Praha

švestky (obe, nou) - vojenská tepláková souprava, mající barvu tohoto ovoce, příslušníci vzdušných sil


T

tágo (sht) - koště

tajka (sht) - posádková hlídka, viz. "letka"

ták (rok) - zvolání plné uspokojení vysloví-li někdo záměrně nebo náhodou mé "číslo", nebo "připrcne-li mi"

tankán (nou) - příslušník tankového vojska

tatranka (reh) - plesknutí mladého vojáka hranou dlaně v týl

téčko (min) - tank (vychází z označení T-55, T-72)

tenisák (myn) - účes nováčků

tépéčko (obe) - polní telefon TP25; jednoduché zařízení sloužící pro komunikaci vojáků v poli; též technická příprava

teplej bonz (sht) - čerstvé, rychlé donášení

tétédéčka, tétéúčka (obe) - technicko-taktická data, resp. údaje; parametry toho kterého stroje, zařízení, zbraně

ti jebe...ne? (reh, myn) - jsi normální?, blázníš?; též ve variantách "ti prcá", "ti mrdá", "ti houká".

tlačenka (sht) - jídlo

tlačit, zatlačit (reh, rok) - provádět aktivitu směřující k dosažení výhody, šplhat; též hltavě jíst

tlačit hlavu, tlačit vepřovku (sht) - jíst (hltavě)

tlačítko (reh) - snaživec, patolízal, šplhoun

točit, vytáčet (reh) - hrát někomu na nervy, zejm. ve výrazu "ešus netoč!"; šikanovat mladé vojáky

točit bidlohodiny (kel) - spát, ležet na "bidle"; vzniklo po rozšíření pojmu "bidlo" i pro "regál"; zřejmě analogie k "točit motohodiny" (to je již zcela oficiální činnost)

to je hned (reh) - suché konstatování (zejm. pri ztrátě výstroje či výzbroje); povzdech při průšvihu

topinková teplota (pis) - stupeň vytopení ubytovací světnice (v dobách tradičního topení železnými kamny), dostatečný pro prokřehlé mazáky a supráky. V přeneseném smyslu teplota, kdy po vržení krajíce chleba z jednoho konce světnice, dopadnul tento na druhém konci v podobě topinky.

trabanti (reh) - staří vojáci mezi 12.-18. měsícem služby (při 2. letech), srv. "meziplyni", původní význam - osobní strážce, nohsled

tremp (myn) - polní cvičení

trenažer (kel) - pomsta velícího za nedostatečný výkon v pořadové přípravě (dupání). Jestliže jednotka při pochodu málo dupe, pak velící přikáže jednotce stát v mírném svahu se zvednutou jednou nohou, tak dlouho jak uzná za vhodné.

trenýrková teplota (pis) - stupeň vytopení ubytovací světnice (v dobách tradičního topení železnými kamny), kdy bylo lze v ní pobývat i vojákovi oděnému toliko v trenýrkách.

trojboj (sht) - pokrm, skládající se ze salámu, džemu a vajec

trubky (myn) - tankisti (též "roury, rakváci, hadice, rumuni")

třímetr (min) - totéž co "pětimetr", ovšem příslušně zkráceno dle nového branného zákona, tedy voják nastoupivší na zkrácenou službu

tudor (pav, kra) - lodička zformovaná do tvaru chladiče tohoto historického vozidla, nošená pochopitelně mazáky, kterou bylo nutno někdy zabrousit - tedy uvést do původního ostrého tvaru (viz též "tygr").

tukan, tukani (reh) - původně africký pták, přeneseně hlupák, blb, tupý voják či četa

turbomyš (nes) - voják, čerstvě nastoupivší k útvaru

tvrdítko (sht) - čepice k maskovacímu úboru

twisťák (tom, nek) - specielní soustava lešticích kartáčů připevněná na dno bedničky, kterou (mladý) voják leští podlahu tím, že na ni stojí a kývavými pohyby v oblasti beder připomíná tanec twist, též osoba, které se na nohu připevní kartáče, za účelem "tančení twistu" - tedy úklidu rajónů

tygr (reh) - zformovaná "lodička" mazáků, kterou se staří odlišují od mladých


Ť

ťukat (vyťukat) (rop) - velmi pečlivě uklízet (uklidit) svěřený rajón


U

UBO, UHO (jab) - univerzální béžová (hnědá) omáčka

UBS (sza) - univerzální bouchač služeb; voják, kterému nasekali samé služby

údržbář (sht) - ošetřovatel, lékař na ošetřovně viz. "lapiduch"

ucho (nou) - vojín prvního ročníku, "myšák"

UK, úkáčko (dvo) - chlupatý vnitřek do maskáčů

ÚPP (rop, stu, fuk) - úplně po piči - voják dlouhodobě zařazený do kategorie "popičistů"; též ÚPPDKV - "úplně po piči do konce vojny"; ÚPPDKVVV - "úplně po piči do konce vojny vlastní vinou"

ustrojen, ustrojenost (pav) - "být či nebýt ustrojen" - lampasákovo konstatování, že voják není oblečen dle Zákl-Ř-1; např. povolený opasek, zdeformovaný odznak, kanady do kříže apod. Taktéž možno být odchycen "lítačkou" na vycházce a dostat zápis:"Neustrojený v reštaurácii".

úvéenka, UVN (obe) - ústřední vojenská nemocnice; pracoviště zabývající se léčením neduhů vojáků

užas (obe) - UAZ (ukrajinskij aftamabilnij zavod); terenní vůz sovětské výroby hojně používaný v armádě. Je velmi nepohodlný, hlučný a nepřátelský vůči životnímu prostředí.

u žida (nou) - arma


V

vahačka (nek) - "bufet" (příp. jiný materiál) volně přístupný všem. Ohlašuje se zvoláním "VAHAČKA!" Např. voják, jenž dostal z domova balík tímto zvoláním zve ke konzumaci ostatní, pochopitelně až po rozebrání prémiových kusů staršími vojáky

varianta 3 (ded,reh) - stupeň bojové pohotovosti vyhlášený (neoficielně) po odchodu vojáků z povolání; vojenský prokurátor

vazelína (sht) - starý voják, mazák

včelky (ber) - ostré patrony

vécéčko, védéčko (obe) - velitel čety, velitel družstva

véčkovat (rok) - klimbat, tlouci špačky (vzniklo z "vysílat písmeno V morseovkou na vysílačce", provádí se pro vyladění protější stanice, často dlouho; činnost je velmi jednotvarná a v noci hrozí usnutím)

veget, vegáč (reh) - celková pohoda, leháro

vejda, vejtřaska, véeska, ventra, vétřieska (tro, fuk, obe) - nákladní vůz V3S, vojenská třítunová super; dopravní prostředek pro svině a pro vojáky

velká, velká polní (obe) - vojenský batoh

velkej kůň (sht) - "dévéťák", dozorčí; srv. "malej kůň"

vépéčko (obe) - vojenská policie; orgán dbající na dodržování předpisů, kázně a pořádku ve vojenském sektoru

vépézetka (obe) - vojenská poznávací značka; analogie SPZ

vepř (min) - vojenský policista

vesmír (obe) - stav, kdy do odchodu do civilu zbývá ještě mnoho dní; řekl bych, že více než 150

věšák (sht) - vyznamenaný důstojník

vetcho (reh) - nepovolený, amatérsky vyrobený elektrický spotřebič, teplomet; též pohoda, veget

vetchovat (reh) - ulívat se, užívat si

veterinář (nou) - vojenský lékař

véúpéčko (obe) - vojenská úvěrová přepravenka; dokument, opravňující k bezplatné dopravě po železnici

vézetka (obe) - vojenská závodní kuchyně; místo kde se stravují VZP a účastníci "KVZ".

video, dělat video (pav, obe) - "pták", hlídající, zde nejde VZP (viz také "PLP"), čili: "Chlume, masti dělat video"; taktéž se používá na "PVS" při sledování televize západních států (NSR, Rakousko); a konečně též způsob skládání spacáku do úhledného hranolu, zhruba velikosti videa

vítr v kolejích (rok) - vojín absolvent, degradovaný "absík", těšící se mimořádné vážnosti v očích ostatních (též "průvan")

VKZ (fuk) - vepřová, knedlík, zelí

vlakvedoucí (sht) - nadpraporčík

vogel (pav) - bažant, pták, nováček. Čili např:" Hej vogel, vyleť si na bidlo" = " Zalehni do své postele".

vohnout se (rok) - dřít; "počkej ty se z toho vohneš" = "já ti ukážu"

vojákuvzdorný (kel) - odolný vůči extrémnímu zacházení VZS; např. "V3S je vojákuvzdorný automobil"

voko (ber) - trest 21 dní vězení (nejvyšší bez prokurátora)

volume!! (pav) - "Hlasitěji!" ( čte se foneticky, ne anglicky, čili [volume]). Používá se v útvarech, kde vojáci musí při pochodu zpívat. Tento povel je samozřejmě povelem pro "ptactvo", případně pro "trabanty", aby zvýšili hlas. Např. pro vojína Luďka Chluma: "Do piči, Chlume, volume!"

vrána (sht) - spojař (zejména mladý)

vrkáč, vrkoun (sht) - kontrarozvědčík

vrkat, vrknout (rok, myn) - říci starším vojákům jejich číslo; "vrkni číslo" = "řekni za kolik to máš"

vrtule (nou) - příslušníci vzdušných sil

vrtule, dělat si vrtuli (z koho) (reh) - oklamávat, ojebávat

vrtulníci (rok) - čerství mazáci (vytáčejí právě narukovavší vojáky)

VSHK (dol) vyvalit sa hore kokotom čili veget na bidle

všivák (sht) - voják z povolání, lampasák

vůžas (hur) - vůbec žádné sraní

výbrus (reh) - ostříhání, zejm. u mladých vojáků

vybulit (fuk) - ve spojení "vybulit kozy" - lehnout si na postel, zaujmout polohu LHK (obvykle nehoráznou)

vydržet (rok) - ve spojení "to ti vydrží" - suché politování někoho, kdo provádí evidentně zbytečnou práci

výdus (ded) - šikan(a) (obecně)

vyfunět (reh) - odejít, vypadnout, "vyfuň!" - táhni odsud

výklep (reh) - pasování na mazáka po roce služby (při 2-leté vojně), obvykle výplata opaskem či násadou od krumpáče přes holou prdel

výkoňák (reh) - výkonný praporčík; obvykle neškodný, místy až dobromyslný, VZP dohlížející na hladký chod roty

vykusovat (pav) - dělat něco tak, aby se to zalíbilo VZP. Používá se např. když vyděšený absa pod dozorem "gum" velel moc nahlas, jak po něm bylo požádovano. Mazáci pak syčeli: " Hej, do piči, abso nevykusuj".

výmak (reh) - přistižení při nedovoleném odpočinku, čili "odchyt"; srovnej též s "dát výmak" ve smyslu signalizovat

vymotat (kel) - (vytočit) - naštvat, rozzuřit sebe nebo někoho jiného. Např: "Já vymotám!" - štveš mě, brzo se rozzuřím; nebo "on vymotal" - rozzuřil se; nebo "jestli mě chceš vymotat, tak ... " - jestli mě chceš naštvat, tak ... ; Viz též "motat"

výmrd, výjeb (ber) - jakákoliv subjektivní nespravedlnost

vymrdej (myn, sin) - polib mi prdel; nech mě bejt; vypadni

vyplašenej, vyplašenost (fuk) - obvykle označení stavu, kdy voják, zejména nižší velitel, vyžadoval od podřízených plnění povinností, případně všeobecně vojnu žral, též obecně v situaci, kdy voják měl obavu vykonat nelegalní činnost

vypláchnout si držku (pav) - fiktivní úkon provedený mluvčím poté, co zahlásil své číslo a toto bylo shledáno příliš vysokým. Čili např: "315" - "Hej, běž si vypláchnout držku."

vyplašenka (fuk, sin) - tento výraz se používal, v přeneseném významu jako poukázka nebo předplatní lístek na vyplašenost, podobně jako tramvajenka, stravenka apod.; nový voják, který je ze všeho vykulený

výplašenka (stu) - látkový pytlík na příbory

vytavit (rok) - dát někomu do těla; "znát vytavit" = ovládat, být v něčem dobrý, šikovný nebo odborník; "on zná vytavit regál" = on často spí; "ty znáš vytavit pivo" = hodně vydržíš

vytrímať, vytrímem (fuk) - vydržet, vydržíme - východňárský výraz obecně používaný v situacích, kdy nastala "pakárna"

výzkumný ústav maximálního vegetu, vojska maximálního vegetu (kel) - "lidové" označení vojenských útvarů ministerstva vnitra (VÚMV, VMV - vojska ministerstva vnitra)

vzor civil (kel) - označení něčeho buď zcela civilního, nebo něčeho v provedení dosaženého úpravou, vymykající se požadavkům vojenských řádů. Příklad: "Já mám košili vzor civil."


W

walkman (myn) - torna s ešusem a příborem, se kterými se chodí u polních jednotek pro "bufet"; tankistická kukla


Y

yperit (dur) - příslušník protichemického vojska


Z

záděr (obe) - časté vykonávání neprříjemných rajónů, různých pomocných prací, nepříjemných celodenních směn

zadírat (obe) - termín, ktery je možno použít na obou stranách barikády; pokud já někoho zadírám, zadávám zadíranému nepříjemné rajóny k úklidu atp. Pokud já jsem zadíraný, pak s vysokou frekvencí vykonávám zmíněné činnosti. Tento negativní jev vzniká při antipatiích nadřízeného a podřízeného.

za fous (ded) - za málo (obecně)

zagumovat (myn) - zařvat na někoho z pozice vyšší hodnosti

záhul (reh) - náročný výcvik, činnost vyžadující vyšší vypětí

záklaďák (reh) - voják základní služby, též VZS

Zákl jedna (obe) - základní řád ozbrojených sil dva (v 90. letech); zabývá se kázní, právy a povinnostmi vojáka atp.

Zákl dva (obe) - základní řád ozbrojených sil jedna (v 90. letech); zabývá se služebními povinnostmi, povely...

Zákl-Ř-1 (reh) - zdroj všeho zla; základní řád upravující provádění většiny nesmyslných kokotin (v 80. letech).

záložka (sin) - mazácké označení - volné sako se vzadu zatáhne a složí, doleva vzniklý lem - záložka - je držena opaskem, velmi provokovalo VZP

záložky (reh) - vojáci v záloze, záložáci; vojáci povolaní krátkodobě na cvičení

za málo (reh) - "číslo" od 183 do 0 (při 2-leté službě)

za pár, zapoš (reh,sht) - být těsně před odchodem do civilu; verbální poukázka na nicnedělání

zašívák, zášivka (reh, obe) - ten, "koho bere vetcho"; kdo se zašívá (ukrývá);

zašívárna (reh, obe) - vyhýbání se lecčemus; prostor kam se lze ukrýt před VZP; činnost, kdy se dá snadno "zašívat"

zašívat se (obe) - skrývat se (obvykle před nadřízenými); typická potřeba zašívání vzniká při hospodářském dni, srv. "jehla"

zašlapat (kel) - udělat něco dobře

zavrkat (nek) - kromě významu "vrknout" též obecně mít neúspěch (příp. nemít úspěch). "Zavrkali jsme s bufetem" = nedostalo se na nás jídlo

zelený mozek (pro) důstojník nebo voják, který vojnu příliš "žere"

zetóvé, zetvévé (obe) - základní odborný výcvik; základní vševojskový výcvik (pochodování, předpisy); viz "přijímač"

zlaté písky (tro) - basa; vězení

zlaťák (myn) - důstojnická hodnost od poručíka výš

zobáci, zobani (reh, nek) - vojáci mladšího ročníku (v jednotném čísle též zob)

zmrd (reh, fuk) - ten, kdo sabotuje a narušuje vžité vztahy vojenského soudružství a kamarádství (slovensky "zjeb")

zmrdat (obe) - pořádně, důkladně někoho seřvat, vyplísnit

znát (sin) - "Ty znáš ojebávat." - Ty se umíš vyhnout práci, povinnostem. "XY ten zná." - XY je v tom dobrej.

zpětný odřad (sin) - ti, co zůstavají, když všichni odejdou a likvidují tábor, ležení apod.

zpívat (rok) - bonzovat, udávat, žalovat; často se takovému posměšně cituje text známé písně "Zpívám rád a je to na mně doufám znát"

zrušit (rok) - zarazit někomu něco, zakázat, "zrušil mě na tři doby" = pěkně rychle se mnou vymetl; odstranit něco, "zruš zimu" = zatop, "zruš "pádlo" = uprav si sako

zvěrolékař (reh) - vojenský lékař, též "mengele, řezník, felčar"

zubinec (jab) - kompletní hygienické potřeby včetně mýdla a ručníku


Ž

žáves (hur) - žádné velké sraní

železničiar (sht) - absík, slovenský ekvivalent slova "kolejničkář"

žízeň (rok) - něco k pití, "Hej, sežeň žízeň" = obstarej něco k pití

žold (obe) - služné; obnos, který voják jednou měsíčně obdrží (pro vojína 380 Kč - 90. léta)

žrádelna (nou) - jídelna

žrát vojnu (sht) - stavět se kladně k plnění výcvikových povinností a k vojně vůbec

žumpa (myn) - vojenská basa


Číslovky

22 (sin) - "Už len 22 dní" (Miro Žbirka) - píseň

250 (sin) - "Jawa 250" (Věra Špinarová) -píseň

730 (sin) - "Dva roky prázdnin bez tvojej lásky" - provokativní či posměšná píseň, kterou nechávají hrát v rozhlase starší ročníky těm právě nastupujícím.


© 1986, 1997 Jan Řeháček


[ Zpátky do Absurdistánu | Czech County | Slovník ]