Vojensko-český slovník (A-J)


A

absa, absík (reh) - absolvent vojenské katedry, AVKVŠ (též "ešus, kolejnička, špagát")

áčko (rok) - nepřítomnost, absence; označení vycházkového oděvu (srv. béčko, céčko)

akce jehla (sht) - záměrné vyhýbání se povinnostem, viz. zašít se

akustik (rok) - člověk řeči přidrzlé, leč originální; mluvčí skupiny

alchymista (cer) - vojenský kuchař

Anglie (min) - způsob navázání "mostu" na kanadách: spodní 3 řady tkaniček jsou navázány takto - prostřední horizontálně, jako normální "most" a 1. a 3. diagonálně přes, což vizuálně připomíná britskou vlajku; tento výraz je používán zejména těmi, kteří se rádi označují za "supr-supr"

antilobogin (hur) - brom; činidlo potlačující erotické pnutí (srv. "lobogo"); přidáváno zejm. do čaje

arma (rop, sin) - prodejna potravin a hygienických potřeb, obvykle dobře propojená s civilním prostředím, armádní magazín (magazín ve smyslu sklad, zásobárna)

armydasky (obe) - plátěná sportovní obuv khaki barvy

asiné (reh) - popření tvrzení

atombordel (reh) - fiktivní ochrana proti zbraním hromadného ničení, zahrnující "atomkecky" a slušivý igelitový kabátek s kapucí

atomkaše (reh) - mdlý pokrm z rozvařených hrachových zrn

atomkecky (obe) - plášťové sáčky navlékané na nohy jakožto obrana proti radioaktivnímu spadu

autobus (sin) - forma šikanu, kdy si zobáci vlezou do plechových skříní, usednou na poličku (sedátko) a zavřou za sebou dveře. Odjezd autobusu je doprovázen bušením na dveře

azor (myn) - voják, který si vzorně plní své povinnosti


B

bagr (reh) - jídelní náčiní staršího ročníku, ohnutá hliníková lžíce

bahamy (tro) - veget, pohoda, klídek

bahňák (sht) - ženista (častěji pl. - bahňáci)

balfas (reh) - velký kokot - ve smyslu idiot (srv. "lofas")

balíček (rok) - označení množství čehokoliv, o něco méně než "hafo"

banán (sin) - forma šikanu, kdy je zobák oblečen do pyžama a na pyžamu má maskáče; na povel dozráva (svléká maskáče)

banány (obd) - vojenské pyžamo (díky jasně žluté barvě)

barák, baráky (sin) - ubytovací jednotky dřevěné nebo kamenné, budovy kasáren

barevná hudba (obe, reh) - cyklické oblékání pyžama, tepláků a "maskáčů" v časovém limitu; v době, která není určená pro spánek se "myš" převleče do pyžama, zalehne do spacáku a na daný signál se musí v časovém limitu dostavit na určené místo v určené ústroji (pro pobavení mazáků)

bartoš (sht) - úder plochou dlaní na krk (mazácká pochvala), viz. krkovice, laskonka

barva (obe) - tento signál vysílá každá osoba, která si na veřejnosti uleví (tj. prdne)

basa (obe) - posádková věznice

basista (tro) - vězeň

basman (obe, sin) - dozorčí posádkové věznice; voják zajišt'ující chod věznice, vězeň

basmanský oděv (sin) - montérkové kalhoty, kongo a baret

batalion (dur) - prapor

baterie (sin) - vojenská organizační jednotka dělostřelectva; skládá se ze tří čet

batman (min) - šmouha po podrážce kožené kanady na linoleu

bazar (zde) - spojovací technika

bazmek (ber, sin) - snad z mad'arštiny, ve významu "jebem", zmrd

bažant (reh) - pojmenování vojáků základní služby od narukování do 6 odsloužených měsíců (při 2 letech služby)

béčko (reh, tom) - obnošený vycházkový oděv, používaný v kasárnách při výcviku; postel

béfko, bevko (sza, dur) - BVP, bojové vozidlo pěchoty

bejzbolka (obe) - součást výstroje; čepice se štítkem, připomínající baseballovou čepici (srv. "bigoška") 

bendžo (reh) - pomůcka určená k poklidu rajónů, vpodstatě kartáč s násadou; "bendžovat" = uklízet s tímto nastrojem

bendžovat (reh) - uklízet za pomoci bendža

beziny (nes, obe) - vojenský trest, po určenou dobu nemá voják nárok na vycházku (má to bez)

bidlo (reh) - postel vojáka I. ročníku (srv. "regál"), nachází se v patře nad regálem.

bigobus (sht) - obrněný transportér

bigbít, bigmen (nou) - "bigoš", příslušník motostřeleckého vojska

bigoš (rop, fuk, obe, sin) - příslušník jiného druhu vojska než mluvčí; příslušník motostřeleckého vojska; příslušník pozemního vojska (údajně pochází z termínu "bigo" = bahno), bigoš polní vzduchem chlazený - dává jasný smysl: příslušník pěchoty je v plné polní na slunci - chladí jej jen vzduch při běhu

bigošák (sch) - osobní příruční sešit motostřelce obsahující většinou popisované, příležitostně i obrázkové erotično, sloužící převážně k vyrovnání hormonálních nerovnováh vlastníka

bigoška (myn) - čepice vz. 85 (srv. "bejzbolka")

bílá šlechta (kre) - příslušníci bílé šlechty jsou oblečeni v bílém (kuchaři a "lapiduši")

blaf (kre) - nepoživatelné jídlo, též "humus"

blátošlapové (min) - pěšáci (opovrženíhodný termín srovnatelný s "bigošem")

blembák (ded) - helma, viz. plembák

blešák (obe) - bleší trh, tj. kontrola, při níž si voják musí všechny své věci vyložit ze skříně ven. Vyndané věci všech obyvatel ložnice skutečně připomínají tržiště

boby,bobky (reh) - strach, "mít bobky" = mít strach, mít "lepičku" lepí ti

bomoga (sht) - tankisti

bonboniéra (min) málo (ale přeci) užívaný výraz pro pochodový či nástupový tvar; vojáci jsou jako "bonbony v bonboniéře"

bonus, mít bonus (kov) - mít povinnost nasluhovat (obvykle za porušení voj. řádu)

bonusák (obe) - voják, který nasluhuje (poté co všichni ostatní vojáci jeho nástupního termínu už jsou doma)

bonz, bonzovat (reh, sin) - informovat někoho (většinou nadřízeného) o něčí činnosti (většinou nekalé), donášet, teplej bonz – bonzovat zatepla – tj. neprodleně

bonzák (sht) - udavač; odznak "vzorný voják"

bonzplech (sch) - odznak vzorného vojáka, na vojenské katedře UK Praha odznak vzorného studenta

BOPO, BORO (kre, obe) - bojový poplach; bojové rozdílení (použitelné též jako trest: voják nesmí opustit kasárna a po vyhlášení signálu "BORO" se musí v daném intervalu dostavit na dané místo v dané ústroji

borůvka (obe) - označení příslušníka letectva a protivzdušné obrany, mají totiž modré barety

bouchat službu (min) - být zařazen do služby

brandy (rok) - praporčík; dle hodnosti brandy obyčejná nebo brandy řezaná

bratislava (obe, sin) - obrácení vojákovy sříňky vzhůru nohama, takže zvenčí připomíná bratislavský hrad. Uvnitř se pochopitelně vše zpřehází (jedna z forem šikanu). Vtip: "Jaký je rozdíl mezi stolíkem obráceným vzhůru nohama a Bratislavským hradem ?" Žádný: "čtyři věžičky (nožičky) a uvnitř bordel" ... tento vtip má několik vnitřních významu - v době (za komančů), byl Bratislavský hrad v dezolátním stavu zevnitř i když to zvenku nebylo znát. Je to obdoba s tím co dělali mazáci zobákům: Bratislavský hrad - obraceli jim "stolíky" vzhůru nožičkama a uvnitř byl po otevření dvířek "bordel"

brčál (min) - baret pozemního vojska, který je příznačně zelené barvy

brnka (nou) - brigáda rychlého nasazení

brnkačka (reh) - snadno vykonatelný rozkaz (např. "na regály rozchod")

brzda (obd, myn, nou) - ten, kdo zdržuje, nebo něco nepochopil; povel "odbrzdi se" je obvykle kombinovaný s naznačením odbrzdění ruční brzdy (pravou rukou) a syčením s-ssss; též ohnutý lem "bigošky" (mazácký výstřelek), též chleba

budíček (ded) začátek dne, konec noci

bufet (reh) - gurmánský pokrm pro starší ročník, připravovaný povětšinou v době kdy je mladší ročník nejvíce vytížený (a z ingrediencí nakradených v kuchyni)

bufetland (myn) - vojenská jídelna (srv. "krmelec")

bufet-skříňka (reh) - jedna ze skříněk na rotě, kde jsou přechovávány ingredience pro "bufet" (srv. "humusárka")

buřtkanón (nou, sin) - proviantní služba, polní kuchyně, je mobilní, přepravuje se za vozidlem a připomíná vzhledem i způsobem připojení a přepravy dělo či kanon.

butr (reh) - věčně nefungující pomůcka pro výcvik spojařů

buzerák, buzerplac (reh) - prostranství větších rozměrů, kde se zpravidla odehrává "pořadovka" a nástupy, (dle Zákl-Ř-1 "nástupistě pluku")

bydlet (obd) - spát; obvykle ve spojeni "jít bydlet"=jít spát

být splantaný (kel) - být vytřeštěný, zmatený, "nevědět která bije" - obvykle vlivem pocitu nezvládnutelnosti úkolu či velké odpovědnosti - projevuje se např. zmatenými odpověd'mi na dotazy


C

céčko (rok) - označení civilního oděvu, ukrytého v prostorách kasáren (srv. "áčko, béčko")

céeska (obe) - celodenní směna; 24 hodinová služba

cent'ák, cent'áček (pro) - jeden "cm" z krejčovského metru, zakoupený vojákem když to má za 150

cep (myn) - hovno

cest'ák (reh) - dokument opravňující k opuštění vojenského objektu za účelem služebního jednání

cíčko (obe) - cigareta

cikánský den (sin) - neplánovaná forma kontroly úplnosti výstroje jejímž účelem je trestání vojáků. Provádí se většinou na "buzeráku" nebo na jiném vhodném prostraništi, kde si všichni vojáci na svých spacácích rozloží výstroj, která je hromadně a na povel kontrolovaná. Jsou vyvolávány jednotlivé součásti výstroje a vojáci musí prokazovat že je mají zvednutím nad hlavu (například na povel "trenyrky" musí voják prokázat fyzicky vlastnictví předepsaného počtu trenýrek včetne těch na sobě). Cikánskému dni většinou předchází požární poplach včetně vystěhování baterie nebo roty. Speciálním druhem cikánského dne je "kontrola před odjezdem na cvičení". Byl jsem svědkem toho, že se dělala s čistou výstrojí a spacákem na rozbahněné zemi.

cip, cyp (kra) - ostravsky "kokot", použitelné pro srovnání: "to je zima jako cip"

cimra (reh) - vojenská ložnice

cít'a (rok) - citlivka, člověk "mající málo v paži"

civil (reh) - vytoužený sen každého vojáka

civilisti (reh) = mazáci s číslem pod 50

CS, céeska (obe, sin) - celodenní směna, 24 hodinová služba


Č

čas, mít čas (rok) - "Máš čas?!" - řečnická otázka ekvivalentní větě "Tuto činnost vykonáváš příliš pomalu!". Jedna z forem šikanu mladších vojáků, používaná ve chvíli, kdy oslovený už evidentně zrychlit nemůže

černý (har) - příslušník PTP (pomocně technického praporu), podle černých výložek používaných v padesátých letech

čerňáková bunda (kra) - jedna z civilně nejpoužitelnějších částí oblečení

čerňáky (kra) - montérky pro "hadice"

čert (min) - zateplovací vložka do "konga"

četa (sin) - vojenská organizační jednotka, skládá se ze tří družstev, tři čety tvoří baterii

čévéóčko (obe) - číslo vojenské odbornosti; krycí číslo funkce pro kterou je voják vychováván

čísla (min) - večerní prověrka stavu vojáků

číslo (reh) - počet dnů zbývajících do civilu, základní charakteristika každého vojáka

čoboli (rok) - Slováci (srv. "pauzáci, šalení, švédi")

ČOP (rok) - černé opustění posádky, tj. bez vědomí VZP

ČOT, čotka (sin) - četa oprav techniky

čtvrtka (obe) - druhý pomocník dozorčího brigády; obvykle absolvent KVZ , který je v rámci držení 24 h služby k ruce pomocníku dozorčího brigády ("půlce")

ČTZ, čétézetka (rok) - četa týlového zabezpečení

čvirikant (sht) - vojenský nováček během prvního půlroku služby


D

dana (nou) - samohybná kanónová houfnice 152mm, vz. 77

dap (sin) - dozorčí autoparku

dát výmak (kel) - dát ostatním VZS signál "výmak" a tím je upozornit na blížící se zásah VZP směřující k odhalení nedovolené činnosti. Na některých rotách u VUMV 2220 také zařízení sestávající ze zdroje, tlačítka telefonu, dozorčího roty a sluchátek na pokojích VZS - tímto zařízením byl dáván signál "výmak"

deka (kre) - druh trestu uplatňovaný zvlaště mezi mladými vojáky za zradu party (čísla), při němž je na trestaného hozen spacák či deka a je bit "jako žito"

dělat svopku (kel) - kontrola, při níž musí vojáci jednotlivě předvést nadřízenému přidělenou osobní výstroj za účelem zjištění, co jim chybí. To, co vojákovi při této kontrole chybí, zaplatí a nafasuje si nové

dělat nohy (sin) - prohánět někoho, "Já vám udělám nohy!"

dělbuch, dělomrd (sht) - dělostřelec

dérvépér (obe) - denní rozkaz velitele praporu; formální zakončení výcvikového dne

devadesátpětky (nou) - současný maskovací oděv vz. 95

dévét'ák (reh, sin) - VZP, určený k čmuchání po kasárnách po pracovní době (dozorčí útvaru), sídlí v dévéťárně

devítka (obe, min) - místnost, kde "dévét'ák" sídlí, příslušná služba; též označení pro "dévét'áka", odvozené z ráže pistole na opasku

diagnosa OJ (TOJ) (stu) - nejčastěji používaná diagnosa vojenských lékařů, znamenající, že dotyčný ojebává (respektive těžce ojebává)

diliňák, dylina (reh, sin) - hloupý, neschopný voják

doranka (obe) - vycházka, jejíž konec je stanoven až na ráno dalšího dne

doupovky (sin) - speciální vysoké vojenské boty bez šněrování, určené k výcviku ve voj. prostoru Doupov (též "půllitry")

dozor (rok) - zlý hlas na 2. konci drátu, kontrola spojařů, nadřízený ve službě

drak, draci (rok) - noví vojáci (rukují na podzim), srv. "jožka","hektar", "kafka", "ptáci","bažanti","myši","klofáci","holubi" atd.

drozd (vla) - nováček, voják nástupního ročníku

drsná planina (ded) - šikan při výcviku

družstvo (sin) - nejmenší organizační jednotka, zpravidla osádka tanku, děla či raketometu, osádka raketometu jsou velitel, řidič, miřič a obsluha (nabíječ)

důchodky (min) - plátěné vycházkové "kanady"

dupání (min) - nácvik pochodování ve tvaru

dusivka (fuk) - nedělní snídaně, suchá buchta

dusit (sht) - spát

dvacky (nek) - náboje ráže 20mm střílené z tanku vloženou hlavní

dvakrát! (rok) - "Já taky" nebo též "Souhlasím". Bezvýhradný souhlas s něčím předchozím výrokem, např: "To je pakárna" - "Dvakrát!", možno zdůraznit slovy "Dvakrát pakárna", další navazují slovy "Třikrát!" atd.; ve smyslu "Pro mě též" při vyžadování drobných úsluh, např. "Sežeň něco k pití!" - "Dvakrát něco k pití" - "Třikrát!" atd. Při větším množství se přechází na stupnici "balíček - hafo - po kokot", např. "Sezen hafo chleba", další přebíjí "Sezeň po kokot chleba" nebo též "Sežeň dvakrát hafo chleba"

džíska (obe) - svrchní bunda, kabát oděvu vzor 95


E

echo (kel) - ešus (jídelní nádobí třídílné); také "dát někomu echo" - přitisknout dotyčnému ešus dutou stranou na ucho a praštit do něj z opačné strany lžící (t.j. "bagrem"); toto obvykle provádí mazák bažantovi

eklhaft (myn) - odporné

elpíčko (kel,sht) - plochá čepice, velikostí a tvarem připomínající gramofonovou desku LP; tankista

enzety (obe) - nedotknutelné zásoby; železné zásoby

éro (myn) - tank (srv. "konzerva, škopek")

erpégéčko (nou, sin) - pancéřovka, RPG7 ruční pancéřový granát

ešus, ešák (reh) - absolvent vojenské katedry, zdrobněle též "et'ut'", jídelní nádobí


F

fajfka, faja (pav) - cigareta, čili "Ohřej mi fajku" - "Zapal mi cigaretu".

felčar (nou) - vojenský lékař

feldflaška (sin) - polní láhev

flaksa, flaksman (chv, obe) - voják základní služby, mající službu v kuchyni (škrabání brambor atd.); též služba v kuchyni jako taková

flastr (kel) - trest; především je tím míněn trest vězeni'; viz též "oflastrovat" - uložit trest

flejda, flejdit (sht) - tajné užívání odpočinku; tajně odpočívat

formule 1 (sin) - forma šikanu: zobáci se zapnou do spacáku, na hlavu si daji plembáky, do rukou víčka od ešusu a "závodí"

fox, foxík (obe) - klid, klídek; značí nicnedělání

foxovat (kel) - simulovat (nemoc); později synonymum pro : být nemocen, být na ošetřovně

frajtr (reh) - svobodník, velitel družstva, který má za úkol "točit" mladé

frasna (kel) - škleb, obličej; později označení téměř kteréhokoliv VZS, ve smyslu asi jako blb, protiva a pod. Pojem vznikl na tzv. mistrovstvi' světa ve frasnách, což se odehrálo v hostinci Na Baních (Praha - Zbraslav) po požití dostatečného množství alkoholických nápojů vojáky základní služby. Následně byl tento pojem zaveden i pro tzv "ochrannou frasnu OF 10" - místo ochranná maska OM 10.

frasnit, být rozfrasněn (kel) - opít se, být opilý. Původ viz "frasna"

frčka (sin) - součást hodnostního označení

funglovka (jab, kra) - zbrusu nova součást výstroje (nepoužívaná); též mladý vojín těsně po prodělání přijímače

fungovat (reh) - mít se k dílu, "ešus funguj!" - pobídka k činnosti absolventů voj. kateder

furťák (rop, pro) - voják z povolání, má to na furt; též žák vojenské školy

fyzička (obe) - kontrola fyzické přítomnosti vojáků; provádí se zejména v "přijímači"


G

gagarin (obe) - mazáci nacpou "myš" do skříně a tu pustí na zem (jedna z forem šikanu)

gamba (sht) - trest za neutržení metru

gardový (reh) - vzorně uklizený, v naprostém pořádku

genoš (kov) - generál

gorodek (fuk,sht) - strážní gorodek, místo pro poučení vojáků před nástupem do stráže; cvičební prostor

grácnout (někoho) (rok) - přistřihnout někomu křidýlka, zabránit mu v něčem, možno též použít jako citoslovce "Chtěl jsem jít na vycházku a - grác!"

grád (sin) - raketomet

guláškanón (nou) - proviantní služba

guma, gumák (reh) - voják z povolání; taktéž hanlivé oslovení mezi vojáky při neshodách drobnějšího rázu, pojmenování absolventů voj. kateder VŠ s důstojnickou hodností

gumárna (obe) - přístup služebně starších vojáků k nováčkům; vše se realizuje přesně podle řádu (srv. "mazárna")

gumbus (myn) - autobus, svážející VZP do práce

gumička, pologuma (obd) - VZS, který absolvoval ŠDZ (škola důstojníků v záloze)

gumprc (myn) - voják, souložící s vojákyní VZP (velmi praktické!)


H

had, hadice vzpurná (kel) - označení služebně mladších VZS ("bažantů") v Praze.

hádéčko (nes) - sobotní hospodářský den, uklízení prostoru kasáren

hadice (rok) - tankisti (tez "roury, trubky, rakváci")

hafo (reh) - mnoho, hodně, "hafo X" - velmi mnoho

hakl (fuk) - německý (kořistní) kolopásový obrněný transportér

hákovat, (vy)háknout (rok) - klimbat, povalovat se

hamburger (myn) - nováček je vyhozen z okna mezi dvěma matracemi (forma šikanu)

hampejzák (reh) - mírné označení čistoty a hygieny nedbalého vojína (srv. "humusák")

hapták (reh) - stoj v pozoru

havaj (tro) - veget, pohoda, klídek

házet, mrskat (obd) - mít moc služeb, rajónů, k tomu bez vycházek a KVOPu (bud' ve spojení "on si to pěkně háže", nebo jako pozdrav "Hod' si to!", "mrsk mrsk" ap.)

Hej! (rok) - nejběžnější oslovení mezi řadovými vojáky

Hej, do piče (rok) - zdůrazněné "Hej", většinou s výslovností "Hé-jdopiče"; svérázné uvozovky dole, oznamující, že jde o citaci, nemající však nic společného s citovaným výrokem, např: "Prišiel som domov nad ránom a mama mi povedala 'Hejdopiče, kdě si bol?'" (shoda s běžným "cituji" je zarážející); oslovení mladších vojáků (ve formě "Hej_ptáci_dopiče", podle stejnojmenné písně na nápěv "Hej pane diskžokej")

hektar (lad, myn) - nový voják; nováček, který to má za hodně do civilu; též užíváno jako nadávka (mít to za hektar)

helfr (reh) - pomocník dozorčího, pomocník všeobecně

HK (sin) - hlídka kázně; též ve významu "hore kokotom" (ležet na zádech)

hluboko, mít hluboko (fuk) - nereflektovat na; viz mít na háku, v piči (jistý maďarsky mluvící vojín považoval výraz "mám v piči" za zcela ekvivalentní slovu "kašlu", případně "seru" a vytvořil vetu "Mám v piči na všetko")

hodinář (rok) - nosí ručičky v kapsách (své vlastní)

hokej (reh) - zmatek, tez činnost při vyhlášení ruzných stupňů bojové pohotovosti

hokejista (reh) - zmatkář, ten kdo dělá zmatek (tez "hokejka")

holub (vla) - nováček, voják nástupního ročníku

houslista (kre) - VZP; praporčík, též "pošt'ák"

hrkat (kel) - chovat se nenormálně v různých situacích. Např. : "přines mi čaj, až pujdeš z večeře" - "tobě hrká né? dojdi si tam sám"; nebo "nehrká ti ?" - např. když desátník dělá rajony a pod.

humanitárni konvoj (myn) - balíček jídla z domova

humus, humáč (reh, rok, fuk, kel) - nepořádek; špína, cokoliv ohavného; nestravitelné resp. nepoživatelné jídlo (takřka všechno), "číslo" větší než mám sám (srv. "příprc" = číslo menší než mám sám); "humus, filcky, smrad a neštovice" - velmi silné vyjádření odporu ci nechuti

humusák (chv, rok, sin) oslovení běžných vojáků vojáky Hradní stráže; osoba libující si v humusu; vatovaný zimní oděv mající dva díly - kabátek a nohavice

humuska (kov) - chlupatá vložka do "konga", místnost na pracovní náčiní

humusárka (reh) - skříňka s různými potravinami, zpravidla nakradenými (srv. "bufet=skříňka")

humusky (obe) - teplé (zimní) vložky do oděvu


CH

chaotik (rok) - zmatkář, přeneseně předseda ZO SSM

chemička, cháčko, "CH" (rok) - vojenská kuchyně (dle čichových zkušeností)

chemik (sht) - kuchař

chlív (myn, sin) - koupelna - podle koryt k mytí

chrocht (kel) - označení dobrého pokrmu někým, kdo tento názor nesdílí, např.: "Co si to vaříš?" - "... " - "No to bude teda chrocht !"


I

Italie (rok) - vězení (potrestaní pracují často v kotelně, jsou tedy černí, "opálení"); též "Všechny cesty vedou do Říma" = "At'  děláš co děláš, stejně skončíš v base"

Izrael (pis) - polní stejnokroj vz. 60 po úpravě vypráním v roztoku louhu sodného, užívaného na vojně k mytí mastných podlah v kuchyni. (působením chemikálie světlé skrvny docela vybledly a tmavé skvrny zhnědly, v důsledku čehož stejnokroj ztratil šedozelený odstín a získal nápadně skvrnitý vzhled. Výraz pochází od poručíka Hupky. Když na pondělní nástup pluku napochodovala velitelská četa 7. dělostřeleckého oddílu a vzadu mazáci a supři v louhem upravených maskáčích, Hupka, který velel   nástupu zvolal překvapeně: "Co je to tam vzadu za izraelskou pěchotu?"   Od toho okamžiku se maskáčům vypraným v louhu říkalo "Izrael" a tato úprava se načas stala rozšířenou módou mezi mazáky.)


J

jawa (rok) - rituál spojený s oslavou "čísla" 250 (resp. 350), mladí létají po "cimře" a vyluzují zvuky podobné jedoucímu motocyklu

jebaňa (rok) - dívka či žena, která "by ho tam chtěla", či které "by tam slušel", čili snadno přemluvitelná žena; přeneseně jakákoliv žena (souvisí s počtem odsloužených dní)

jebat (reh) - jeden z nejfrekventovanějších výrazů na vojně; obvykle ve významu "kárat"
..."já to jebu" - zvolaní údivu nebo resignace
..."jebačka" - touha každého vojáka (fyziologická potřeba)
..."je-be?" - blázníš?
..."pojeb" - zvýšeným hlasem pronášená kritika nadřízeným, doprovazená kletbami
..."ojebávat" - dělat si "vrtuli" z nadřízeného, klamat
..."vyjebávat" - ulívat se na úkor jiného

jeblina (vla) - všeobecná nadávka

jedu! (tom) - dělej!

jehla (obe) - činnost, kdy se člověk "zašívá" (obvykle při hospodářském dni); člověk provede svoji práci v nejnutnějším možném minimu a poté se musí schovat, aby nebyl na očích.

jépéčko (obe) - jednotná pláštěnka; soubor plášťových pomůcek proti radioaktivnímu spadu a chemickým zbraním.

jezevec (min) - vojenská přepravní taška, "vak na výstroj"

jít do kentu (kov) - mít službu v kuchyni

jožka (ded) - mladý voják

jukebox (obd, obe) - forma šikanu: "bažant" se zavře do skříně a zpívá (často doprovázeno vhozením mince)


©1997 Jan Řeháček


[ Zpatky do Absurdistanu | Czech County | Slovnik | hesla (K-P) ]