Přátelske varování: některé z níže klasifikovaných výrazů jsou zřetelně silnější povahy. Neotrlým jedincům mohou způsobit mírnou žaludeční nevolnost či vyrážku, jemnocitným dámám v ojedinělých případech i zánět středního ucha. Proto se ve vlastním zájmu poraďte se svým ošetřujícím lékařem, zda je vaše psychická kondice schopna toto náročné školení snést.

Na druhé straně si ale musíme otevřeně přiznat, že slova vulgární (kategorie F) patří k nejčastěji používaným nadávkám a domníváme se, že jejich vypuštěním by utrpěla věrohodnost této klasifikace. Takže si k monitoru postavte dvojitého frt'ana, děti dejte k babičce a pust'te se směle do čtení.

strrulea.gif (1262 bytes)

A. Nadávky odvozené od lidí

B. Nadávky odvozené od nelidí

C. Nadávky implikující charakterovou, povahovou či fyzickou vadu

D. Nadávky implikující podřadnost

E. Nadávky všeobecné či zatím nezařazené

F. Nadávky vulgární aneb fujtajfl

G. Nadávky převážně ženské

H. Nadávky s nestandardním užitím

I. Nadávky geograficky podmíněné

strrulea.gif (1262 bytes)

Komerční i nekomerční použití materiálu na této stránce (at' už jako celku nebo jednotlivých částí) podléhá souhlasu správce projektu . Provinilci budou popotahováni po vyhřátých i nevyhřátých mezích zákona a nádavkem jim bude elektronickou poštou zasláno několik hezkých exemplářů z kategorie F2. Na adresu správce projektu však můžete zasílat další odposlechnuté nadávky ke klasifikaci. Nechcete-li, aby se vaše jméno objevilo v kolektivu autorů, uved'te, že si přejete zůstat anonymním dárcem.

Některé nadávky příliš blízké nadávkám již klasifikovaným jsme vypustili (např. nadávku "ty darebo" kvůli přítomnosti již katalogizovaného: "ty darebáku"). Taktéž jsme vypustili zdrobněliny v případech, kdy kmenové slovo již v klasifikaci je (např. "ty pitomečku" na konto: "ty pitomče"), dále slova nepoužívaná v běžné praxi jako nadávky (napr. "ty voyeure" za nadávku přirozeně nepovažujeme, zatímco "ty šmíráku" ano) a konečně nadávky lišící se pouze rodem ("ty darebáku" ano, vs. "ty darebačko" ne).

Kolektiv autorů:
Konrád Ben, Karen Eckhardt, Kateřina Knoppová, Bronislav Marek, Jan Řeháček, Jan Tichý, Jan Vlačiha

© 2001 Gustav pro jazyk český

Zbytek klasifikace je věnován nadávkam méně standardním (nářečí, archaismy atp.) a je v ASCII pouze.

strrulea.gif (1262 bytes)

  Gustav ---------------- Slangusta